Stappen

Na doorverwijzing van de huisarts, geneesheer-specialist, CLB, school of op eigen initiatief komt u in contact met ons. Voor alle verdere vragen en te ondernemen stappen, kan u bij ons terecht.

Voor we de therapie kunnen opstarten, overlopen we de volgende stappen.

STAP 1: het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt kennisgemaakt en worden er enkele vragen gesteld. Van daaruit kunnen wij bepalen of verder logopedische onderzoek nodig is en of een logopedische behandeling zinvol zal zijn.

Wanneer blijkt dat er nood is aan logopedische therapie voor de door u aangemelde problematiek en deze in aanmerking komt voor terugbetaling, geven we u een verwijsbrief mee voor de betreffende specialist.

Verder wisselen we contactgegevens uit en krijgt u wat meer informatie over de werking van onze praktijk.

STAP 2: het onderzoek

Het diagnostisch onderzoek gebeurt op het kabinet van de logopediste. Naargelang de test en de complexiteit van de stoornis, kan het onderzoek 1 uur of langer in beslag nemen.

Vervolgens maken wij een onderzoeksverslag op. Het onderzoeksverslag bespreken we samen en u krijgt hiervan een schriftelijk exemplaar mee naar huis.

Dit verslag met het voorschrift voor logopedische therapie bezorgt u aan de geneesheer of specialist. De arts maakt een therapievoorschrift op en dit komt opnieuw bij ons terecht. De nodige documenten geven wij door aan uw mutualiteit om de terugbetaling aan te vragen. De mutualiteit handelt uw dossier verder af en geeft de goedkeuring tot terugbetaling of niet. Wanneer er een goedkeuring is, kan de logopedie van start gaan.

STAP 3: de behandeling

Om de behandeling te kunnen starten, maken wij een behandelingsplan op, op basis van de onderzoeksresultaten en alle andere bekomen gegevens. Een individueel aangepast en holistische aanpak is hier zeer belangrijk.

De behandeling zelf gebeurt altijd op het niveau van het kind en herbekijken we regelmatig. Indien nodig passen we de behandeling aan in overleg met de leerkracht en/of de zorgcoördinator van de school. Leerkrachten en ouders zijn hierbij ook vrij om tips of extra moeilijkheden aan te halen.

Wanneer de terugbetaling ten einde loopt, kunnen wij een verlenging aanvragen.