Welkom

Welkom op de webstek van logopedie praktijk ‘De Spreekballon’

intro

De Spreekballon is een logopedische groepspraktijk die instaat voor de intake en het onderzoeken en behandelen van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een:

–          taal(ontwikkelings)stoornis
–          articulatiestoornis
–          stotteren
–          leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie)
–          ontwikkelingsstoornise (ADHD, ADD, ASS, DCD)
–          myofunctionele stoornis: slikken, afwijkende mondgewoontes
–          stemstoornis
–          afasie
–          dysartrie
–          studiebegeleiding
–          leerlingbegeleding (bijles)

Indien nodig zijn wij ook steeds bereid tot verder opleiding of verdieping van bepaalde logopedische stoornissen.

ballonnen_2